Hakkımızda

YAPIT İNŞAAT A.Ş. 1984 yılında İstanbul’da kurulmuş olup;sermaye, insan gücü, verimli çalışma ve teknolojik yeterliliğe sahip hızla gelişen bir kurumsal yapıya sahiptir. Kurulduğu ilk yıllardan itibaren sektörünün muteber firmaları arasında hak ettiği yeri almıştır. Konuttan villaya, toplu konuttan sanayi sitelerine, ofis ve hastane binalarından uluslararası otellere ve otel renovasyon hizmetlerine uzanan taahhüt faaliyetleri ana konusunu oluşturmaktadır.

30 yılı aşkın süredir bu amaç doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında uluslararası taahhüt faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşaat sektöründe gelişen teknolojik çözümleri kullanarak yılların getirdiği deneyim gücü ile daha kaliteli, daha güvenli ve daha hızlı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu deneyimleri geleceğe aktarmak en önemli amaçtır. Sahip olduğumuz; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre yönetim sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikaları, kalite standartlarına verdiğimiz önemi göstermektedir. YAPIT İNŞAAT tarafından uygulanan projelerde “maliyet-zaman-kalite” temel prensibi projenin başlangıcından bitimine kadar geçen tüm iş süreçlerinde geçerlidir. İnşaat alanındaki deneyimli, başarılı, istikrarlı duruşu; mimarlar, mühendisler, tasarımcılar ve müşteriler tarafından YAPIT İNŞAAT’ı tercih edilir bir konuma getirmiştir. Libya, Rusya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan’ daki yurt dışı ofisleri ile uluslararası müşterilerine hizmet vermektedir.

İnşaat sektöründe “maliyet-zaman-kalite” temel prensibini koruyarak, gelişmekte olan teknolojiyi sektöre yansıtıp, güvenilir, çevreye karşı duyarlı, kaliteli hizmet anlayışına ve müşteri memnuniyetine önem vermek, çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarına çözümler sunan, sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir kurum olmayı misyon edindik.

Misyonumuz

Gelişen inşaat teknolojilerine uygun yapılar üreterek başarı ve deneyimlerimizi geliştirmek, ülkemizde ve uluslararası pazarlarda faaliyetlerimizi yükselen bir grafikle artırıp inşaat sektöründe sürdürülebilir büyümeyi korumaktır.

Vizyonumuz

Yapıt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, faaliyet alanı içerisinde çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanmasını ve sürekliliğini hedeflemektedir. Bunu gerçekleştirmek üzere;
Kalite yönetim sistemimizin, standardın gereklerini yerine getirecek şekilde doküman edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
-Tüm çalışanlarında kalite, çevre ve iş güvenliği bilincinin oluşturulması,
-Faaliyet alanı kapsamı içerisindeki ilgili standartlar, teknik şartnameler, idari mevzuat ve şartlar, inşaat teknikleri ve yönetmeliklere ait kanuni yükümlüklerin tam olarak yerine getirilmesi,
-Sözleşme aşamasından başlayıp, işlerin tamamlanmasına kadar geçen her safhada yapılması gerekli olan çalışmaların sürekli olarak denetlenmesi,
-Kaliteli ve standartlara uygun malzemenin temini,
-Hizmet alınacak taşeron ve tedarikçilerin performanslarının göz önünde bulundurulması ve değerlendirilmesi,
-Teknolojik gelişmeler takip edilerek azami ölçüde bu gelişmelerden yararlanılması ve uygulanması,
-Tüm işlerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile çalışılması,
-İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızın artışını ve gelişmesini önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
-Sürekli iyileştirme bilinci doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin rekabet edilebilecek seviyeye yükseltilmesi,
-Müşteri beklentileri doğrultusunda en kısa zamanda etkili çözüm sunarak, müşteri memnuniyetinin sağlanması, Ve, tüm bu kapsamlarda “Kalite Yönetim Sistemi”nin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılması için gerekli çalışmaların tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirileceğini taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

Yapıt İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ilgili mevzuat ve şartlara uymayı kabul eder. Bu politikalar doğrultusunda;
-Tüm çalışanlarımızın, iş ortaklarımızı; çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
-Tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi, çevresel kirlenmelerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alacağımızı,
-Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında olası risklerin önceden belirleneceği çalışmaları yapmayı, belirlenen risklere karşı ilişkin tedbirleri almayı,
-Atıklarımızın imha işlemi ve geri kazanımı ile ilgili faaliyetleri planlamayı ve uygulamayı,
-İş sağlığı ve iş emniyetini tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlem almayı,
-Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına ve şartlarına uyacağımızı,
-İş yerimizde ve projelerimizde, çevresel risk faktörlerini en aza indirecek önlemleri alacağımızı, tüm uygulama faaliyetlerimizi, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlayacağımızı ve bu yönde gerekli kaynakları kullanılacağımızı,
-Gelecek nesillere doğal yaşam alanları sunabilmek için etkin bir şekilde çalışacağımızı,
-Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi taahhüt ederiz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Referanslarımız